Fogyasztóvédelmi referens szolgáltatás

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett vállalkozásoknak, hogy a kötelezettségüknek kiszervezett formában tegyenek eleget, azaz megbízási szerződést kössenek a fogyasztóvédelmi referensi tevékenység ellátására.

Miért lehet előnyös vállalkozása számára a kiszervezés?

  • Teljes mértékben mentesül a munkáltatói kötelezettségek és felelősség alól.
  • A jelentős mértékű fluktuáció miatt nem szükséges folyamatosan új munkavállalók kiképzése.
  • A fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatása folyamatos, hiszen nem kell figyelemmel követnie, hogy fogyasztóvédelmi referensként foglalkoztatott munkavállalójának munkaviszonya mely napon szűnik meg.
  • A kötelezettségnek a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett tesz eleget.
  • Költségigényét tekintve lényegesen kedvezőbb, mint egy főállású fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása.
  • További fogyasztóvédelmi szolgáltatásainkat kiemelt Partnerkedvezménnyel tudja igénybe venni.

A Fogyasztóvédelmi Referens Központ 2014. februárjában az országban elsőként és egyedülálló módon vezette be a fogyasztóvédelmi piacra ezt a szolgáltatást, melynek eredményeként mára több száz „kiválóan megfelelt” minősítésű oklevéllel rendelkező fogyasztóvédelmi referens látja el Partnereink számára a fogyasztóvédelmi referensi feladatokat nap, mint nap. Országos fogyasztóvédelmi hálózatunknak köszönhetően a kötelezett vállalkozások számára hazánk mind a 19 megyéjében és a fővárosban is tudunk a jogszabályi előírásoknak megfelelő fogyasztóvédelmi referenst biztosítani.

A szolgáltatás ellátása során a fogyasztóvédelmi referens:

  • figyelemmel kíséri a vállalkozás fogyasztókkal kapcsolatos tevékenységét,
  • rendszeresen szervez a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi ismeretek elmélyítését célzó fogyasztóvédelmi tárgyú oktatást, képzést a vállalkozás alkalmazottai számára,
  • valamint kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, a békéltető testületekkel, illetve egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Fogyasztóvédelmi referenseink kivétel nélkül eleget tesznek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § (6a) bekezdésében foglalt előírásnak, illetve feladataik teljesítése során maradéktalanul ellátják mindazt, amit a nevezett jogszabály 17/D. § (2) bekezdése is előír számukra.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a Fogyasztóvédelmi Referens Központ soha, semmilyen körülmények között nem tesz Partnerei számára a jogszabályokkal ellentétes, vagy azok megkerülésére irányuló javaslatot, így csak úgy, mint bármely más szolgáltatásunkra, az általunk ellátott fogyasztóvédelmi referens szolgáltatásra is teljes körű szakmai felelősséget vállalunk.

Valamennyi általunk biztosított fogyasztóvédelmi referens megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített személyi és képzettségi követelményeknek, így egyik Partnerünknek sem kell aggódnia a későbbiek során váratlanul és meglepetésszerűen felmerülő hatósági kérdések, valamint az illegálisan működő fogyasztóvédelmi referens képző vállalkozások által kiállított oklevelek eredetisége miatt. Kizárólag a saját képző intézményünkben, szigorúan ellenőrzött folyamatok mellett végzett fogyasztóvédelmi referenseket ajánljuk ki kedves Partnereink számára.

A fogyasztóvédelmi referensi tevékenység kiszervezésére a Fogyasztóvédelmi Referens Központ valamennyi ágazat esetében lehetőséget biztosít, hiszen közszolgáltatások, kereskedelmi, idegenforgalmi és elektronikus hírközlés szakirányon végzett fogyasztóvédelmi referensekkel is rendelkezünk.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. §. (3) és (3a) bekezdései értelmében fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára lehet, aki

a) államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy
b) részére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítvány kiadására került sor.

A jogszabály előírja továbbá, hogy a vállalkozás olyan fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles, akinek az államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítése, szakképzettsége vagy az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés során kiadott képesítési bizonyítványában szereplő szakiránya illeszkedik a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez.

Előírás továbbá, hogy a fogyasztóvédelmi referensek személye megyénként nem lehet azonos, így például egy 19 megyében és a fővárosban is jelen lévő országos hálózattal rendelkező vállalkozás összesen 20 fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett.

Kérjük, hogy árajánlatkérés céljából írjon munkatársaink részére az ajanlat@fogyasztovedelmireferens.hu e-mail címre, hogy rövid időn belül megbízási szerződés útján biztosítani tudjuk vállalkozása számára az ország legkiválóbb fogyasztóvédelmi referenseit.