Fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés alkalmazottak részére

A fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés egy olyan kötelező és rendszeres képzési fajta, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (2) bekezdése tesz kötelezővé a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett vállalkozások számára.

A nevezett jogszabály értelmében a fogyasztóvédelmi referens köteles rendszeresen, azaz évente legalább két alkalommal olyan fogyasztóvédelmi tárgyú oktatást, képzést szervezni a vállalkozás alkalmazottai számára, melynek tematikája és tananyaga elősegíti a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, illetve a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi referenseknek kizárólag szervezési, és nem oktatási kötelezettségük van, ezért a Fogyasztóvédelmi Referens Központ szakértői stábja hosszú évek óta működik együtt kedves Partnereivel a kötelező fogyasztóvédelmi tárgyú oktatások, képzések alkalmazottak részére történő megszervezésében és megtartásának teljes körű lebonyolításában.

Ennek keretein belül együttműködve a fogyasztóvédelmi referenssel, illetve az őt foglalkoztató vállalkozással egy professzionális kihelyezett képzés kerül megtartásra vállalkozása alkalmazottai számára. A képzés tematikája és tananyaga a jogszabályban megfogalmazott szempontok mentén kerül kialakításra, azonban az egyedi képzés jellegére tekintettel, bármilyen más témát feldolgozunk, ami alkalmazottai számára nehézséget jelent a mindennapi munkavégzés során, illetve tovább tudja növelni fogyasztóinak elégedettségét is.

Vállaljuk tehát:

  • a hatályos jogszabályok szerinti fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés teljes körű lebonyolítását Magyarország bármely településén, illetve képzési központunkban is,
  • időpontok tekintetében a maximális rugalmasságot (ünnepnapok kivételével hétfőtől vasárnapig 8:00 és 20:00 óra között bármikor),
  • vállalkozása tevékenységi körének megfelelő országosan elismert, neves fogyasztóvédelmi szakember, illetve szakoktató biztosítását,
  • a jogszabályban előírt kötelező témákon túl egyéb, egyedi fogyasztóvédelmi témák feldolgozását, szituációs gyakorlatok lefolytatását,
  • online bekapcsolódási lehetőséget távolabbi alkalmazottak számára és a képzésről készült felvétel korlátlan számú visszanézésének lehetőségét,
  • valamint igény esetén a teljes rendezvény- és programszervezést.

Online képzési szolgáltatásunk rendkívül egyszerű és átlátható, még a professzionális informatikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is. A program olyan felhasználói élményt biztosít a résztvevő számára, mintha ténylegesen a tanteremben ülne és ehhez semmilyen szoftver telepítésére nincs szükség a felhasználó számítógépén. A képzés hatékonyságának, eredményességének és élménygazdagságának szem előtt tartása miatt elsősorban mindig a jelenléti, azaz tantermi oktatást javasoljuk, ezért kérjük az online képzési szolgáltatás igénybevételének mérlegelését.

Amennyiben igénybe kívánja venni fogyasztóvédelmi oktatási szolgáltatásunkat a jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából, úgy kérjen ajánlatot az ajanlat@fogyasztovedelmireferens.hu e-mail segítségével.