Fogyasztóvédelmi referens képzés

A Fogyasztóvédelmi Referens Központ Magyarországon elsőként és egyedülálló módon, még 2013-ban elkezdett felkészülni a fogyasztóvédelmi referensek országos képzésére. Célunk, az első pillanattól fogva az volt, hogy hasonlóan a szakmaihoz, a képzési szolgáltatásaink is Magyarország minden megyéjében és a fővárosban egyaránt elérhetőek legyenek, biztosítva ezzel tisztelt Partnereink kényelmét és könnyebb munkaszervezését. Fogyasztóvédelmi referensek képzés- és vizsgaszervezésre feljogosító engedélykérelmünket Magyarországon elsőként nyújtottuk be az egykori Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére, akik látva magas szintű szakmai rátermettségünket rövid időn belül zöld utat adtak számunkra. Országos hálózatunknak köszönhetően magabiztosan kijelenthetjük, hogy hazánk bármely pontján képesek vagyunk Partnereink igényeit maximálisan figyelembe véve, professzionális fogyasztóvédelmi referens képzést szervezni. Oktató termeink a megyeszékhelyeken garantáltan, illetve nagyobb városokban is jellemzően rendelkezésre állnak, de természetesen kiterjedt kapcsolatrendszerünk eredményeként a képzések lebonyolítását akár kistelepüléseken is biztosítani tudjuk.

A hatósági jellegű fogyasztóvédelmi referens képzési és vizsgáztatási tevékenység folytatására kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott szigorú feltételek teljesítése, illetve az ott felsorolt követelményeknek való hiánytalan megfelelés esetén van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a 2016. január 1-től hatályos, megszigorodott jogszabályi előírások ellenére számos gazdasági társaság folytat jogellenesen képzéseket, a képzési tájékoztatónk alatt részletesen bemutatjuk, hogy mire érdemes odafigyelni a jogellenesen működő és bizonyítványokat jogellenesen kiállító képzésszervező gazdasági társaságok hatékony kiszűrése érdekében. Egyúttal tájékoztatni szeretnénk a kedves leendő Partnerünket, hogy a Fogyasztóvédelmi Referens Központ az évek során mindvégig fenntartotta jogkövető magatartását, így vállalkozásunk teljes mértékben megfelel valamennyi jogszabályi előírásnak és követelménynek.

A fogyasztóvédelmi referens képzés típusai:

 • Központi fogyasztóvédelmi referens képzés, amely jellemzően a hónap utolsó hetében indul Budapest szívében található, exkluzív kialakítású képzési központunkban.
 • Kihelyezett, egyedi fogyasztóvédelmi referens képzés Magyarország bármely településén, a megbízói igények maximális figyelembevétele alapján. Ezen szolgáltatásunk részeként a hét bármely napján (hétfőtől vasárnapig, 8:00 és 20:00 óra között), bármilyen ütemezéssel megszervezzük a vállalkozása egyedi igényeinek figyelembevétele mellett a fogyasztóvédelmi referens képzést és vizsgát egyaránt. Lehetősége van továbbá a közel 30 fős oktatói stábunkból az Ön számára szimpatikus, egy esetleges korábbi oktatás során Önre, vagy munkatársaira kellemes benyomást keltő oktatónk kiválasztására is.

A képzés kötelező összetevője:

 • fogyasztóvédelmi alapismeretek (50 tanóra)

A fogyasztóvédelmi alapismeretek mellé az alábbi felsorolásból kötelezően választandó minimum egy szakirány:

 • kereskedelmi szakirány (50 tanóra)
 • közszolgáltatások szakirány (50 tanóra)
 • idegenforgalmi szakirány (30 tanóra)
 • elektronikus hírközlési szakirány (20 tanóra)

Tekintettel arra, hogy az egyes szakirányok időpontjai sosem ütköznek egymással, így párhuzamosan akár több szakirány elvégzésére is lehetőséget tudunk biztosítani. A fogyasztóvédelmi alapismeretek, illetve valamennyi szakirány tananyagának és speciális ismereteinek elsajátításában a szakma egy adott területének legelismertebb, ma is aktívan fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakoktatói vesznek részt. Oktatóink a teljes képzési idő alatt egy gyakorlatias alapokon nyugvó képzést valósítanak meg, hiszen nem csak a vizsgán, de a hétköznapokban is ezen tudásra van szüksége a leendő fogyasztóvédelmi referenseknek. Kimagasló szakmai tapasztalattal bíró oktatóink eredményes munkájának köszönhetően a fogyasztóvédelmi referens képzésre jelentkezők körében a bukási arány kevesebb, mint 1%.

A fogyasztóvédelmi referens képzés vizsgája:

I.) Írásbeli vizsga összetevői (180 perc)

a) fogyasztóvédelmi alapismeretek (90 perc)
b) választott szakirány (90 perc)

II.) Szóbeli vizsga összetevői (30 perc)

a) fogyasztóvédelmi alapismeretek (15 perc, 5 perc felkészülési idővel)
b) választott szakirány (15 perc, 5 perc felkészülési idővel)

A fogyasztóvédelmi referens vizsga eredménye pontérték alapján, százalékban kerül meghatározásra. A vizsgázó 60% alatt „eredménytelen”, minimum 60%, de legfeljebb 89% között „megfelelt”, 90% feletti pontérték esetén pedig „kiválóan megfelelt” minősítést szerez. A bizonyítványok kiállítását a 2016. január 1-től hatályos jogszabályváltozások értelmében a képzésszervező végzi, melyről nyilvántartást vezet.

Központi, illetve kihelyezett fogyasztóvédelmi referens képzéseink mellé az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

 • szálláshely biztosítása egy-, két-, vagy többágyas elhelyezéssel a képzés, illetve a vizsga idejére egyaránt, képzési központunk közvetlen közelében,
 • kedvező áron, azonban mégis magas minőségben elkészített ebéd, vagy félpanziós ellátás,
 • kihelyezett képzések esetén teljes körű rendezvény- és programszervezés (képzési helyszín, szállás, étkezés, utazás),
 • Budapest belvárosának parkolási zónáihoz képest rendkívül kedvező parkolási díj, már napi 525 Ft-tól.

Jelentkezés feltételei:

Tudomásul veszem, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. §  (15) bekezdése értelmében legalább középfokú végzettséggel rendelkezem, illetve ezen bekezdés a) és b) pontja értelmében a fogyasztóvédelmi referens képzésen kizárólag akkor vehetek részt, ha a képzésre meghatározott formában jelentkeztem és a képzés díját megfizettem. Ezáltal tudomásul veszem, hogy jelentkezésem érvényessé válásának feltétele a jelentkezéshez szükséges (középfokú) iskolai végzettség megléte, illetve a tájékoztatóban megismert képzési díj befizetését igazoló dokumentum másolatának megküldése, melyet e-mailben (kepzes@fogyasztovedelmireferens.hu) szükséges eljuttatni.

Lemondási feltételek:

A választott csomag lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 8. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben ezen időpontot követően kerül lemondásra a képzésen való részvétel, úgy a teljes képzési díj, valamint a hozzá kapcsolódóan megrendelt valamennyi szolgáltatás díja 100%-ban fizetendő. A részvétel időpontjának módosítására a tanfolyam kezdetét megelőző 5. munkanapig van lehetőség díjmentesen. A tanfolyam kezdete után történő módosítási szándék esetén csak rendkívüli esetben (betegség, baleset) tudunk új időpontot felajánlani.

Tudomásul veszem, hogy ha a jelentkezők száma a képzés elindításához nem elegendő, s emiatt a tanfolyam időpontja módosul, valamint ha a szervezőnek fel nem róható okok miatt a képzés meghiúsul, erről a szervező lehetőségéhez mérten, de legkésőbb a tervezett kezdési időpont előtt három naptári nappal tájékoztatást nyújt.

A Fogyasztóvédelmi Referens Képző és Közvetítő Központ Kft. a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében az adatokat kizárólag a képzés lebonyolítása, valamint a hatósági végzettséget igazoló dokumentumok kiállítása érdekében regisztrálja. Vállalkozásunk a fentebb megadott adatokat további harmadik félnek nem adja ki, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. §-ban előírt ideig tartja nyilván. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. Hozzájárulok az adataim képzéssel kapcsolatos dokumentumokban történő felhasználásához és kezeléséhez. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a képzésen kizárólag  a képzési díj megfizetése esetén vagyok jogosult részt venni.

A jelentkezési lapot legkésőbb a képzést megelőző 8. munkanapig e-mail útján (kepzes@fogyasztovedelmireferens.hu) elküldeni, az eredeti példányt pedig a képzés első napján leadni szükséges a képzés helyszínén.  

Mire érdemes odafigyelni a megfelelő képzés- és vizsgaszervező vállalkozás kiválasztásakor?

Kérjük figyelmesen olvassa végig alábbi összefoglalónkat, melynek hiánytalanul meg kell felelnie a választott fogyasztóvédelmi referens képzést szervező gazdasági társaságának. Azt, hogy ki szervezhet ma Magyarországon hatósági jellegű fogyasztóvédelmi referens képzést és vizsgát, számos szigorú és összetett jogszabályi előírás határozza meg az alábbiak szerint:

 • a szervező az oktatási tevékenységének folytatását, „a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól” szóló törvény szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak bejelentette,
 • ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárást nem indítottak,
 • a képzési tevékenység bejelentését megelőző 5 évben nem szerepelt az adóhiányosok, hátralékosok vagy végrehajtás alatt álló adózók listáján,
 • adószáma nem került felfüggesztésre vagy törlésre,
 • a szervező nem kötelezett fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására és a gazdasági társaságok valamely formájában működik, azaz nem költségvetési szerv és nem civil szervezet,
 • igazolni képes, hogy a képzéshez szükséges infrastruktúra rendelkezésére áll,
 • igazolni képes, hogy a vonatkozó jogszabály 1. számú mellékletében meghatározott oktatók és vizsgáztatók rendelkezésre állnak,
 • rendelkezésre áll a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő, a képzés tárgyköreivel összhangban lévő tanterv, felkészítő anyag, illetve tanulmányi- és vizsgaszabályzat,
 • igazolni képes, hogy valamennyi szakirány, illetve a fogyasztóvédelmi alapismeretek esetében is rendelkezésére áll legalább három, az e törvényben meghatározott felételeknek megfelelő oktató és vizsgáztató,
 • igazolni képes, hogy a vonatkozó jogszabályban felsorolt szakirányok oktatásához szükséges feltételekkel hiánytalanul rendelkezik,
 • igazolni képes, hogy az oktatási tevékenység megkezdése előtt már rendelkezett a fogyasztóvédelem, illetve a fogyasztóvédelmi oktatás területén szerzett szakmai tapasztalattal,
 • a képzést és a vizsgát egyaránt jelenléti, azaz tantermi formában tartja, hiszen online képzés tartása a vonatkozó jogszabály szerint szigorúan tilos,
 • illetve végül, de nem utolsó sorban a képzési tevékenység megkezdése óta folyamatosan szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A választott képzés- és vizsgaszervezővel való későbbi jogviták elkerülése érdekében javasoljuk olyan fogyasztóvédelmi referens képző gazdasági társaság kiválasztását, aki valamennyi fent felsorolt előírásnak és követelménynek kétségek nélkül és igazolható módon megfelel. Javasoljuk valamennyi érdeklődő számára, hogy a megegyezés előtt a nyilvános NAV és céginformációs adatbázisokban ellenőrizze le a választott gazdasági társaság adatait és múltját, hiszen amennyiben a fenti felsorolás valamelyikével ellentétes tény bizonyosodik be egy képzés- vagy vizsgaszervezőről, úgy az általa kiállított bizonyítvány érvénytelen, amiért a hatóság a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett vállalkozás részére bírságot is kiszabhat. A Fogyasztóvédelmi Referens Központ Magyarország legelismertebb, országos hálózattal rendelkező fogyasztóvédelmi referens képzés- és vizsgaszervezőjeként minden egyes jogszabályváltozást követően elsődleges szempontként tekintett a maradéktalan jogszabályi megfelelőségre, így garantáljuk a kedves leendő Partnerünk számára, hogy amennyiben minket választanak, úgy semmilyen csalódásban, vagy későbbi meglepetésben nem lesz részük.

Képzési ajánlataink teljes mértékben az egyedi elképzelések figyelembevételén alapszik, így amennyiben Ön egy gazdasági társaság képviselője és részt kíván venni fogyasztóvédelmi referens képzésünkön, úgy kérje kedvező árú ajánlatunkat az elképzelések megnevezésével az ajanlat@fogyasztovedelmireferens.hu e-mail cím segítségével.