Hasznos információk

A fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatási kötelezettségét egy az Országgyűlés által 2013 év végén elfogadott jogszabály tette kötelező a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozások számára. A foglalkoztatási kötelezettség hatályba lépése óta a jogalkotó többször is pontosított az előírásokon, ezért kérjük figyelmesen olvassa végig alábbi összefoglalónkat, hogy minden kérdésre választ kaphasson.

Mely vállalkozás számára kötelező fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá igen, de a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.

Jellemzően az alábbi paramétereknek való megfelelés esetén kötelező fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása:

 •  250 fő felett foglalkoztatotti létszám
 • 50 millió eurót meghaladó éves árbevétel
 • 25%-os, vagy azt meghaladó közösségi (állami, önkormányzati) tulajdoni hányad

 

Mikortól kötelező fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása?

A vonatkozó jogszabály értelmében fogyasztóvédelmi referenst 2014. február 15. napjától kötelező foglalkozni, azonban 2014. augusztus 1-től már csak
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § (3a) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel rendelkező fogyasztóvédelmi referens személyét fogadják el a területileg illetékes hatóságok.

 

Mi a fogyasztóvédelmi referens feladata?

A fogyasztóvédelmi referens:

 • figyelemmel kíséri a vállalkozása fogyasztókat érintő tevékenységét,
 • a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatást, képzést szervez rendszeresen a vállalkozás alkalmazottai részére,
 • illetve kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

A fogyasztóvédelmi referens tájékoztatni köteles a hatóságot a foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról.

 

Ki lehet fogyasztóvédelmi referens?

 •  magyar állampolgár, vagy az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, vagy pedig az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára,
 • államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképzettséget szerzett, vagy pedig iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést (fogyasztóvédelmi referens képzést) követően képesítési bizonyítvány került kiadásra részére,
 • minimum középfokú végzettséggel (érettségivel) rendelkezik.

Amennyiben valaki fogyasztóvédelmi referensi tevékenységet folytat, úgy szakirányú végzettségének illeszkednie kell az őt foglalkoztató gazdasági társaság fő tevékenységi köréhez.

 

Hány fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása kötelező?

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó pontjai értelmében minden olyan megyében és a fővárosban is köteles a vállalkozás fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni, ahol:

 • kiskereskedelmi tevékenységet folytat, vagy
 • közszolgáltatási tevékenységet lát el, vagy
 • ügyfélszolgálatot, vevőszolgálatot működtet.

Például amennyiben vállalkozása Magyarország mind a 19 megyéjében és a fővárosban is folytat valamilyen fent felsorolt tevékenységet, úgy Önnek összesen 20 fő fogyasztóvédelmi referensre van szüksége, tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi referensek személye azonos nem lehet. A kötelezett vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referensét a megye azon legnagyobb népességszámú településén foglalkoztatni, ahol tevékenységét folytatja.

 

Milyen foglalkoztatási formák elfogadottak a fogyasztóvédelmi referensek esetében?

 1. Fogyasztóvédelmi referens saját állományban történő foglalkoztatása: amennyiben Önt ezen opció érdekli, úgy kérjük látogassa meg képzési menüpontunkat, ahol tájékozódhat az ország legismertebb fogyasztóvédelmi szakoktatóiból álló stábunk által tartott fogyasztóvédelmi referens képzésekről.
 2. Fogyasztóvédelmi referens tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/D. § (6) bekezdése értelmében lehetősége van fogyasztóvédelmi referensét megbízási szerződés útján, azaz kiszervezett formában foglalkoztatni. Amennyiben Önt inkább ez a megoldás érdekli, úgy látogasson el „Szolgáltatásaink” menüpontunkba, ahol teljes körű felvilágosítást nyújtunk fogyasztóvédelmi referens szolgáltatásunkról. A Fogyasztóvédelmi Referens Központ hazánk egész területén jelenlévő fogyasztóvédelmi vállalkozás, így bárhol tudjuk biztosítani Önnek a fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátását.

Fogyasztóvédelmi referenseit akár képeztetni szeretné, akár kiszervezett formában foglalkoztatni, mindkettő esetben járja alaposan körül, hogy a választott képzésszervező, illetve referens szolgáltatást biztosító gazdasági társaság maradéktalanul megfelel-e a jogszabályban előírt szigorú követelményeknek.

Magyarországon sajnos kimondottan nagy számú visszaélés tapasztalható a fogyasztóvédelmi referens képzés és vizsgáztatás területén. A Fogyasztóvédelmi Referens Központ 2013-as indulása óta mindig kiemelt figyelmet fordított a jogszabályoknak való maradéktalan megfelelésre. Célunk sosem volt Partnereink megvezetése, a jogszabály kockázatos kiskapukkal történő megkerülése. Országosan elismert, neves fogyasztóvédelmi szakértőinknek köszönhetően, Partnereink hamar felismerték lelkes és dinamikus csapatunk rátermettségét, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint rendkívül intenzíven bővülő országos kiterjedésű referencialistánk.